Általános szerződési (vásárlási) feltételek

A www.bekacsomagolas.hu . Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF). A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja interneten történő vásárlási feltételeinket.

A weboldalon közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és a készlet erejéig érvényesek.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2020. december 10. napjától.

1.2. Az ÁSZF kiterjed a www.bekacsomagolas.hu  interneten történő eladás tárgykörben megkötött Szerződésre

1.3. Az ÁSZF szabályozza

· a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

1.4. Az webáruház tartalmazza a Megrendelő által

· megrendelt áru megnevezését,

· választott fizetési módot

2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a www.bekacsomagolas.hu (Kádas Beáta e.v.-re, mint Eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a vásárlóra, Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1 Az Eladó: www.bekacsomagolas.hu (Kádas Beáta e.v. 2131 Göd, Erzsébet liget utca 38-48.

2.1.2.Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Eladótól terméket vásárol.

3. Az ÁSZF tárgya

3.1. Az Eladó vállalja a webáruházban részletezett termék kiszállítását Megrendelő számára.

4. Megrendelés

A kiválasztott terméket a megrendelő a webáruházas megrendelés kitöltésével, interneten történt elküldésével tudja megrendelni.

A megrendelés a www.bekacsomagolas.hu írásos, illetve telefonos visszaigazolását követően lép hatályba.

Az esetleges adatrögzítési hibákért a cég felelősséget nem vállal.

5. Az áru átvétele/házhozszállítás:

A, Szállítás csomagautomatába

A megvásárolt terméket a megrendeléskor megjelölt, FOXPOST által üzemeltetett csomagautomatából veheted át  telefonszámod és az SMS-ben kapott kód segítségével. A szállítás díja 900.-Ft.

B, Szállítás futárral

A megvásárolt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálatával juttatjuk el neked a vásárláskor megadott magyarországi szállítási címre. A szállítás díja 1270.-Ft. A futárral történő szállítás esetén csak átutalással lehet fizetni.

C, Levélként

1-2 termék rendelése esetén, postai úton levélként is fel tudjuk adni, melynek összege 500.-Ft. Ebben az esetben is csak előre utalással fizethető ki a termék.

Az áru átvételekor a vevő a fuvarokmány aláírásával igazolja a hiánytalan, és sérülésmentes teljesítést.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen a bejelentéstől számítva 7-10 munkanapon belül kicseréljük.

Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az árucikk cseréje csak sérülésmentesen, eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Amennyiben kicserélésre bármely okból kifolyólag nincs lehetőség, a vételárat visszafizetjük.

A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A termék sérüléséből adódó költségek, valamint a termék visszajuttatásából származó kiadások a vevőt terhelik.

  • Ellenérték megfizetése

A megrendelt termékek árát a Megrendelő a termékek házhozszállítása esetén a futárnak vagy előre utalással fizetheti.

  • JÓTÁLLÁS

7.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

7.2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.3. Minden Eladó által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

7.4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel.

8. Az indoklás nélküli elállás joga

A Megrendelő a web áruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Eladó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatását követő 14 munkanapon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését.

A Megrendelő csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza az Eladóhoz.

Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Megrendelő olyan hibával kívánja átadni, amelyért az Eladót sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.

9. Személyes adatok kezelése

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt érhető el.

A Weboldal sütiket használ, az erre vonatkozó szabályzata a Cookie kezelés menüpont alatt érhető el.

A www.bekacsomagolas.hu . a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott címen a www.bekacsomagolas.hu . jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, szerződésekre nem vonatkozik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.